Vlaanderen herdenkt zijn zonen (en af en toe een dochter)

Burgemeesters, schepenen, pastoors en vrije beroepen In 1817 kregen de gemeenten de bevoegdheid om straatnamen toe te kennen. Al gauw wendden de gemeentebesturen die mogelijkheid aan om straten te vernoemen naar prominente figuren. Hiervoor zocht men het niet te ver:…

Advertentie